Samen yoga beleven naast elkaar, met, op en onder elkaar! 

Ouder & kind yoga is ideaal om tijd met elkaar door te brengen op een leuke en aangename manier. 

De band met je kind wordt op een speelse manier versterkt. 

Je leert elkaar op een andere manier kennen en samen te werken. 

Het is niet alleen heel gezond, maar ook nog eens superleuk om te doen! 

Bovendien zijn de lessen ouder & kind yoga volledig op kindermaat, waardoor je als ouder even uit je rol van opvoeder kan treden en jouw kind ook eens jouw speelse kant kan tonen. 


Ouder-kind yoga is niet enkel voor ouders en hun kind, ook grootouders, tantes & nonkels,... zijn welkom. 

Ideaal is telkens één ouder of vertrouwenspersoon met één kind. 

Datum, uur en locatie worden in samenspraak gemaakt. 

Een yogasessie duurt minstens 1 uur. 

Een langere sessie of wekelijkse sessies zijn ook mogelijk! 


Meer info?

0474 68 26 69